होम
×

सैंडस्टोन
सैंडस्टोन
ADD
Compare

सैंडस्टोन व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
सॅण्डस्टोन मुख्यतः एकसमान आकाराच्या लहान खनिजांपासून बनतो. ही लहान खनिजे अनेकदा गुळगुळीत आणि गोलाकार असतात.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अज्ञात
1.2.2 शोधक
अज्ञात
1.3 व्युत्पत्ति
वाळू आणि दगड पासून
1.4 वर्ग
गाळजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, कडक खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
लागू नाही
1.6 अन्य श्रेणी
खडबडीत कणांचे खडक, सूक्ष्म कणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×