होम
×

चर्ट
चर्ट
ADD
Compare

चर्ट व्याख्या

Add ⊕
1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
चर्ट हा हार्ड, गडद, ​​अपारदर्शक गाळापासून बनलेला सूक्ष्मातिसूक्ष्म पोत सह गारगोटी खडक आहे.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अज्ञात
1.2.2 शोधक
अज्ञात
1.3 व्युत्पत्ति
चकमक सारखी क्वार्ट्ज, इ.स.चे 1670 अज्ञात ओरिजिन
1.4 वर्ग
गाळजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, कडक खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
लागू नाही
1.6 अन्य श्रेणी
सूक्ष्म कणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×