होम
×

ADD
Compare

मृदू खडक चे प्रकार

होम

देखभाल


जीवाश्मपोरॉसिटी


पारदर्शकता

अनुक्रम:


क्रमवारी:


फिल्टर
अनुक्रम
क्रमवारी
28 खडक सापडले !
खडक
वर्ग
देखभाल
टिकाऊपणा
दाब सहन करण्याची शक्ती
विशिष्ट उष्णता क्षमता
कडकपणा
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
कमी
टिकाऊ
250.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
1-2
तुलना करण्यासाठी जोडा

गाळजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
230.00 न्यूटन/मिमी 2
3.20 किलोज्यूल / किलो के
3
तुलना करण्यासाठी जोडा

गाळजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
225.00 न्यूटन/मिमी 2
0.39 किलोज्यूल / किलो के
2-3
तुलना करण्यासाठी जोडा

गाळजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
225.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
2-3
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
कमी
टिकाऊ
225.00 न्यूटन/मिमी 2
0.88 किलोज्यूल / किलो के
1
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
कमी
टिकाऊ
200.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
1.5
तुलना करण्यासाठी जोडा

गाळजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
200.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
3
तुलना करण्यासाठी जोडा

गाळजन्य खडक
अधिक
टिकाऊ
95.00 न्यूटन/मिमी 2
0.39 किलोज्यूल / किलो के
3
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
कमी
टिकाऊ
5.80 न्यूटन/मिमी 2
0.84 किलोज्यूल / किलो के
2-3
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
उपलब्ध नाही
उपलब्ध नाही
1.5
          of 3          
    
Let Others Know
×