होम
×

चर्ट
चर्ट
ADD
Compare

चर्ट प्रकार आणि तथ्ये

Add ⊕
1 प्रकार
1.1 प्रकार
फ्लिंट, जास्पर, राडिओलारीते, कामन चर्ट, चॅलशेडोनी, अगेट, ऑनाइक्स, ओपल, मगडी-टाइप चर्ट, पोर्सेलणिते, सिल्सीयस सिंटेर
1.2 वैशिष्ट्ये
गाळ स्पर्शास गुळगुळीत असतो, सहज दोन पातळ पत्रांमधे विभाजित होतो, झीज आणि हवामानाविरुद्ध उच्च रचनात्मक प्रतिरोधकता
1.3 पुरातत्व महत्व
1.3.1 स्मारके
वापरले
1.3.2 प्रसिद्ध स्मारक
डेटा उपलब्ध नहीं
1.3.3 शिल्पकला
आता पर्यंत वापरले नाही
1.3.4 प्रसिद्ध शिल्पे
लागू नाही
1.3.5 पिकटोग्रफस
न वापरलेले
1.3.6 पेट्रोगल्यफस
न वापरलेले
1.3.7 फिगरीन्स
आता पर्यंत वापरले नाही
1.4 जीवाश्म
उपस्थित
Let Others Know
×