होम
×

ADD
Compare

मेटमॉर्फिक खडक

होम

देखभाल


जीवाश्मपोरॉसिटी


पारदर्शकता

अनुक्रम:


क्रमवारी:


फिल्टर
अनुक्रम
क्रमवारी
26 खडक सापडले !
खडक
वर्ग
देखभाल
टिकाऊपणा
दाब सहन करण्याची शक्ती
विशिष्ट उष्णता क्षमता
कडकपणा
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
कमी
टिकाऊ
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.95 किलोज्यूल / किलो के
3-5
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
कमी
टिकाऊ
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.95 किलोज्यूल / किलो के
3-5
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
कमी
टिकाऊ
250.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
1-2
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
कमी
टिकाऊ
225.00 न्यूटन/मिमी 2
0.88 किलोज्यूल / किलो के
1
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
कमी
टिकाऊ
200.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
1.5
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
कमी
टिकाऊ
175.00 न्यूटन/मिमी 2
0.14 किलोज्यूल / किलो के
6-7
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
अधिक
टिकाऊ
125.00 न्यूटन/मिमी 2
उपलब्ध नाही
7
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
कमी
टिकाऊ
115.00 न्यूटन/मिमी 2
0.75 किलोज्यूल / किलो के
6-7
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
अधिक
टिकाऊ
115.00 न्यूटन/मिमी 2
0.88 किलोज्यूल / किलो के
3-4
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
कमी
टिकाऊ
60.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
7
          of 3          
    
Let Others Know
×