होम
×

ADD
Compare

सेडीमेंटरी खडक

होम

देखभाल


जीवाश्मपोरॉसिटी


पारदर्शकता

अनुक्रम:


क्रमवारी:


फिल्टर
अनुक्रम
क्रमवारी
37 खडक सापडले !
खडक
वर्ग
देखभाल
टिकाऊपणा
दाब सहन करण्याची शक्ती
विशिष्ट उष्णता क्षमता
कडकपणा
तुलना करण्यासाठी जोडा

गाळजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
450.00 न्यूटन/मिमी 2
0.74 किलोज्यूल / किलो के
7
तुलना करण्यासाठी जोडा

गाळजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
450.00 न्यूटन/मिमी 2
0.74 किलोज्यूल / किलो के
6.5-7
तुलना करण्यासाठी जोडा

गाळजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
450.00 न्यूटन/मिमी 2
0.74 किलोज्यूल / किलो के
7
तुलना करण्यासाठी जोडा

गाळजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
230.00 न्यूटन/मिमी 2
3.20 किलोज्यूल / किलो के
3
तुलना करण्यासाठी जोडा

गाळजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
225.00 न्यूटन/मिमी 2
0.39 किलोज्यूल / किलो के
2-3
तुलना करण्यासाठी जोडा

गाळजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
225.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
2-3
तुलना करण्यासाठी जोडा

गाळजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
200.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
3
तुलना करण्यासाठी जोडा

गाळजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
140.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
3.5-4
तुलना करण्यासाठी जोडा

गाळजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
140.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
3.5-4
तुलना करण्यासाठी जोडा

गाळजन्य खडक
अधिक
टिकाऊ
115.00 न्यूटन/मिमी 2
0.91 किलोज्यूल / किलो के
3-4
          of 4          
    
Let Others Know
×