होम
×

चर्ट
चर्ट
ADD
Compare

चर्ट वापर

Add ⊕
1 वापर
1.1 आर्किटेक्चर
1.1.1 आतील वापर
सजावटीच्या एकत्र, घरे
1.1.2 बाहय वापर
इमारत दगड म्हणून, मूर्ती बनवण्यासाठी लागणारा दगड, बाग सजावट, कार्यालय इमारती
1.1.3 इतर आर्किटेक्चरल वापर
दडपण्यात
1.2 उद्योग
1.2.1 बांधकाम उद्योग
आरोहेड्स, बांधकाम एकत्रित, कटिंग साधन, भाला पॉइंट्स
1.2.2 वैद्यकीय उद्योग
आता पर्यंत वापरले नाही
1.3 पुरातन वास्तू वापर
कृत्रिमता, स्मारके
1.4 इतर वापर
1.4.1 व्यावसायिक वापर
कलाकृती निर्माण करिता, रत्नासाठी, आग-सुरू साधनेत, दागिने, आग पेटवनयासाठी, फ्लिंटलॉक बंदुकट वापरला जातो
Let Others Know
×