होम
×

सैंडस्टोन
सैंडस्टोन
ADD
Compare

सैंडस्टोन पोत

1 पोत
1.1 पोत
कॅलॅस्टिक, रवाळ, खरबरीत
1.2 रंग
फिकट तपकिरी, काळा, तपकिरी, रंगहीन, मलई, गडद तपकिरी, हिरवा, राखाडी, फिकट हिरवा, फिकट ते गडद राखाडी, गुलाबी, लाल, पांढरा, पिवळा
1.3 देखभाल
अधिक
1.4 टिकाऊपणा
टिकाऊ
1.4.1 पाणी प्रतिरोधक
59% Sedimentary Rocks खडक have it !
1.4.2 ओरखडे प्रतिरोधक
62% Sedimentary Rocks खडक have it !
1.4.3 डाग प्रतिरोधक
43% Sedimentary Rocks खडक have it !
1.4.4 वारा प्रतिरोधक
38% Sedimentary Rocks खडक have it !
1.4.5 ऍसिड प्रतिरोधक
22% Sedimentary Rocks खडक have it !
1.5 देखावा
खरबरीत
Let Others Know
×