होम
×

फ्लिंट
फ्लिंट
ADD
Compare

फ्लिंट व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
फ्लिंट हा कडक खडक असून जेव्हा त्याला स्टीलचा फटका लागतो तेव्हा लहान तुकड्यात रूपांतर होते.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अज्ञात
1.2.2 शोधक
अज्ञात
1.3 व्युत्पत्ति
पुरातन इंग्रजी भाषेतून चकमक - मुख्यत: उच्च कडकपणा
1.4 वर्ग
गाळजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, कडक खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
लागू नाही
1.6 अन्य श्रेणी
सूक्ष्म कणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×