होम
×

ADD
Compare

मध्यम काणांचे खडक

होम

देखभाल


जीवाश्मपोरॉसिटी


पारदर्शकता

अनुक्रम:


क्रमवारी:


फिल्टर
अनुक्रम
क्रमवारी
36 खडक सापडले !
खडक
वर्ग
देखभाल
टिकाऊपणा
दाब सहन करण्याची शक्ती
विशिष्ट उष्णता क्षमता
कडकपणा
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
6-7
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
6-7
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
6-7
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
225.00 न्यूटन/मिमी 2
उपलब्ध नाही
7
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
225.00 न्यूटन/मिमी 2
उपलब्ध नाही
6-7
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
अधिक
टिकाऊ
206.00 न्यूटन/मिमी 2
0.56 किलोज्यूल / किलो के
5.5
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
कमी
टिकाऊ
200.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
1.5
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
कमी
टिकाऊ
178.54 न्यूटन/मिमी 2
उपलब्ध नाही
7
तुलना करण्यासाठी जोडा

मेटमॉर्फिक खडक
कमी
टिकाऊ
175.00 न्यूटन/मिमी 2
0.14 किलोज्यूल / किलो के
6-7
तुलना करण्यासाठी जोडा

अग्नीजन्य खडक
अधिक
टिकाऊ
175.00 न्यूटन/मिमी 2
0.79 किलोज्यूल / किलो के
6
          of 4          
    
Let Others Know
×