Nhà
×

phiến thạch
phiến thạch

migmatit
migmatitADD
Compare
X
phiến thạch
X
migmatit

phiến thạch và migmatit sử dụng

1 Sử dụng
1.1 kiến trúc
1.1.1 sử dụng nội thất
uẩn trang trí, gạch lát sàn, trang trí nội thất
bàn, sàn, bếp
1.1.2 sử dụng bên ngoài
trang trí sân vườn, Đá lát đường
như đá xây dựng, như đá ốp lát
1.1.3 sử dụng kiến ​​trúc khác
chưa sử dụng
kiềm chế
1.2 ngành công nghiệp
1.2.1 ngành công nghiệp xây dựng
như đá kích thước, xây dựng nhà hoặc tường, sản xuất xi măng, cho tổng đường, roadstone
như đá kích thước, sản xuất xi măng, cho tổng đường, sản xuất xi măng tự nhiên
1.2.2 ngành y tế
chưa sử dụng
chưa sử dụng
1.3 sử dụng thời cổ đại
hiện vật
hiện vật
1.4 sử dụng khác
1.4.1 sử dụng thương mại
được sử dụng trong hồ cá cảnh, Gỡ khó bằng văn bản
đánh dấu nghĩa trang, nữ trang, bia mộ, Được sử dụng để sản xuất chặn giấy và bookends
Let Others Know
×