होम
×

शीस्ट
शीस्ट

मिगमटाइट
मिगमटाइटADD
Compare
X
शीस्ट
X
मिगमटाइट

शीस्ट आणि मिगमटाइट वापर

1 वापर
1.1 आर्किटेक्चर
1.1.1 आतील वापर
सजावटीच्या एकत्र, जमीनच्या फरशा, गृह सजावट
कौंटेर्तॉपस, फ्लोअरिंग, स्वयंपाकघर
1.1.2 बाहय वापर
बाग सजावट, मोकळा दगड
इमारत दगड म्हणून, मूर्ती बनवण्यासाठी लागणारा दगड
1.1.3 इतर आर्किटेक्चरल वापर
आता पर्यंत वापरले नाही
दडपण्यात
1.2 उद्योग
1.2.1 बांधकाम उद्योग
आकारमान स्टोन म्हणून, घरे किंवा भिंती बांधण्यात, सिमेंट उत्पादन, रोड एकत्रित साठी, रोडस्टोन
आकारमान स्टोन म्हणून, सिमेंट उत्पादन, रोड एकत्रित साठी, नैसर्गिक सिमेंट निर्माण
1.2.2 वैद्यकीय उद्योग
आता पर्यंत वापरले नाही
आता पर्यंत वापरले नाही
1.3 पुरातन वास्तू वापर
कृत्रिमता
कृत्रिमता
1.4 इतर वापर
1.4.1 व्यावसायिक वापर
मत्स्यालय मध्ये वापरले जाते, लेखन पाट्या मध्ये
दफनभूमी मार्कर, दागिने, टोम्बस्टोन्स, कागद आणि पुस्तके उत्पादनेत वापरला जातो
Let Others Know
×