Nhà
×





ADD
Compare

loại đá mềm

Nhà

bảo trì


hóa thạch



độ xốp


minh bạch





Đặt bởi:


SortBy:


Lọc
Đặt bởi
SortBy
28 đá (s) được tìm thấy
đá
lớp học
bảo trì
Độ bền
cường độ nén
nhiệt dung riêng
độ cứng
Thêm vào để so sánh

đá biến chất
ít hơn
bền chặt
250,00 n / mm 2
0,92 kj / kg k
1-2
Thêm vào để so sánh

đá trầm tích
ít hơn
bền chặt
230,00 n / mm 2
3,20 kj / kg k
3
Thêm vào để so sánh

đá trầm tích
ít hơn
bền chặt
225,00 n / mm 2
0,39 kj / kg k
2-3
Thêm vào để so sánh

đá trầm tích
ít hơn
bền chặt
225,00 n / mm 2
0,92 kj / kg k
2-3
Thêm vào để so sánh

đá biến chất
ít hơn
bền chặt
225,00 n / mm 2
0,88 kj / kg k
1
Thêm vào để so sánh

đá biến chất
ít hơn
bền chặt
200,00 n / mm 2
0,92 kj / kg k
1.5
Thêm vào để so sánh

đá trầm tích
ít hơn
bền chặt
200,00 n / mm 2
0,92 kj / kg k
3
Thêm vào để so sánh

đá trầm tích
hơn
bền chặt
95,00 n / mm 2
0,39 kj / kg k
3
Thêm vào để so sánh

đá biến chất
ít hơn
bền chặt
5,80 n / mm 2
0,84 kj / kg k
2-3
Thêm vào để so sánh

đá lửa
ít hơn
bền chặt
Không có sẵn
Không có sẵn
1.5
          of 3          
    
Let Others Know
×