Nhà
×

phiến thạch
phiến thạch

migmatit
migmatitADD
Compare
X
phiến thạch
X
migmatit

phiến thạch và migmatit định nghĩa

1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
đá phiến là một phương tiện đá biến chất cấp với trung bình đến lớn, bằng phẳng, tấm giống như những hạt trong một định hướng ưa thích
migmatit thường là một tảng đá granit trong một tảng đá biến chất chủ trong đó bao gồm hai thành phần xen kẽ nhưng phân biệt
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
không xác định
dãy Alps phía Nam, france
1.2.2 người khám phá
không xác định
jakob sederholm
1.3 ngữ nguyên học
từ schiste Pháp, skhistos greek tức là chia
từ migma từ Hy Lạp có nghĩa là một hỗn hợp
1.4 lớp học
đá biến chất
đá biến chất
1.4.1 sub-class
đá bền, đá có độ cứng trung bình
đá bền, đá có độ cứng trung bình
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
không áp dụng
không áp dụng
1.6 thể loại khác
đá hạt thô, đá hạt mịn, đá hạt trung bình, đá đục
đá hạt thô, đá hạt mịn, đá hạt trung bình, đá đục
Let Others Know
×