Nhà
×

phiến thạch
phiến thạch

migmatit
migmatitADD
Compare
X
phiến thạch
X
migmatit

phiến thạch và migmatit loại và sự kiện

1 Các loại
1.1 loại
đá phiến mica, đá phiến calc silicat, đá phiến than chì, blueschists, whiteschists, greenschists, hornblend đá phiến, đá tan, đá phiến, đá phiến clorit, garnet, đá phiến, đá phiến glaucophan.
diatexites và metatexites
1.2 Tính năng, đặc điểm
dễ dàng tách ra thành tấm mỏng, mịn chạm
thường thô chạm, là một trong những tảng đá lâu đời nhất
1.3 ý nghĩa khảo cổ học
1.3.1 di tích
chưa sử dụng
chưa sử dụng
1.3.2 di tích nổi tiếng
không áp dụng
không áp dụng
1.3.3 điêu khắc
chưa sử dụng
chưa sử dụng
1.3.4 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng
không áp dụng
không áp dụng
1.3.5 hình vẽ
đã sử dụng
đã sử dụng
1.3.6 bức tranh khắc đá
đã sử dụng
đã sử dụng
1.3.7 bức tượng nhỏ
chưa sử dụng
chưa sử dụng
1.4 hóa thạch
vắng mặt
vắng mặt
Let Others Know
×