Nhà
×

phiến thạch
phiến thạch

migmatit
migmatitADD
Compare
X
phiến thạch
X
migmatit

phiến thạch vs migmatit kết cấu

1 Kết cấu
1.1 kết cấu
phiến, Platy
phiến
1.2 màu
đen, màu xanh da trời, nâu, màu nâu sẫm, màu xanh lá, màu xám, bạc
đen, xanh - xám, nâu, nâu đen, Tối màu Greenish - Xám, màu xám sẫm đến đen
1.3 bảo trì
ít hơn
hơn
1.4 Độ bền
bền chặt
bền chặt
1.4.1 Chống nước
81% Metamorphic Rocks đá have it !
81% Metamorphic Rocks đá have it !
1.4.2 khả năng chống xước
65% Metamorphic Rocks đá have it !
65% Metamorphic Rocks đá have it !
1.4.3 chống biến màu
42% Metamorphic Rocks đá have it !
42% Metamorphic Rocks đá have it !
1.4.4 chống gió
19% Metamorphic Rocks đá have it !
19% Metamorphic Rocks đá have it !
1.4.5 axit kháng
15% Metamorphic Rocks đá have it !
15% Metamorphic Rocks đá have it !
1.5 xuất hiện
lớp và sáng bóng
ngu si đần độn, lằn và foilated
Let Others Know
×