होम
×

सर्पेंटिनाइट
सर्पेंटिनाइट

गॉसन
गॉसनADD
Compare
X
सर्पेंटिनाइट
X
गॉसन

सर्पेंटिनाइट आणि गॉसन प्रकार आणि तथ्ये

1 प्रकार
1.1 प्रकार
जाडेईताईट
ट्रांसलोकेट गोसान आणि लीकेज गोसान
1.2 वैशिष्ट्ये
शिसे साठी खडक यजमान
गाळ स्पर्शास गुळगुळीत असतो, सहज दोन पातळ पत्रांमधे विभाजित होतो
1.3 पुरातत्व महत्व
1.3.1 स्मारके
वापरले
आता पर्यंत वापरले नाही
1.3.2 प्रसिद्ध स्मारक
डेटा उपलब्ध नहीं
लागू नाही
1.3.3 शिल्पकला
वापरले जाते
आता पर्यंत वापरले नाही
1.3.4 प्रसिद्ध शिल्पे
डेटा उपलब्ध नहीं
लागू नाही
1.3.5 पिकटोग्रफस
वापरले जाते
वापरले जाते
1.3.6 पेट्रोगल्यफस
वापरले जाते
वापरले जाते
1.3.7 फिगरीन्स
वापरले जाते
आता पर्यंत वापरले नाही
1.4 जीवाश्म
अनुपस्थित
अनुपस्थित
Let Others Know
×