होम
×

सर्पेंटिनाइट
सर्पेंटिनाइट

गॉसन
गॉसनADD
Compare
X
सर्पेंटिनाइट
X
गॉसन

सर्पेंटिनाइट आणि गॉसन व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
पृथ्वीवरील आवरणमधील हायड्रेअशन आणि मतमोर्फिक बदलांमुळे तयार होण्याऱ्या दगडास सर्पेंटिनाइजेसीन म्हणतात आणि त्यापासून व क्षारांच्या जमावपासून सर्पेंटिनाइट बनतो.
गॉसन हा ऑक्सिडेशन झालेला विघटित खडक असून सहसा पृथ्वीच्या वरच्या आणि उघड भागात सापडतो.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अमेरिका
इंडोनेशिया
1.2.2 शोधक
अज्ञात
कॉर्निश गोस्सें
1.3 व्युत्पत्ति
इंग्रजी शब्द सेर्पेण्टिनीझॅतिओन मधून.
gos पासून कॉर्निश gossen, जुने कॉर्निश guit रक्त
1.4 वर्ग
मेटमॉर्फिक खडक
मेटमॉर्फिक खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, मध्यम कडकपणा खडक
टिकाऊ खडक, मध्यम कडकपणा खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
लागू नाही
लागू नाही
1.6 अन्य श्रेणी
सूक्ष्म कणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
सूक्ष्म कणांचे खडक, मध्यम काणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×