होम
×

क्वार्टजाइट
क्वार्टजाइट
ADD
Compare

क्वार्टजाइट व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
क्वार्टजाइट एक विना-फॉलिएटेड, रूपांतरित खडक आहे व शुद्ध वाळूच्या क्वार्ट्ज खडकापासून रूपांतरित झालेला असतो.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अज्ञात
1.2.2 शोधक
अज्ञात
1.3 व्युत्पत्ति
क्वार्ट्ज पासून + -ite
1.4 वर्ग
मेटमॉर्फिक खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, कडक खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
लागू नाही
1.6 अन्य श्रेणी
मध्यम काणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×