होम
×

सर्पेंटिनाइट
सर्पेंटिनाइट

गॉसन
गॉसनADD
Compare
X
सर्पेंटिनाइट
X
गॉसन

सर्पेंटिनाइट वि. गॉसन पोत

1 पोत
1.1 पोत
अर्ती
खरबरीत, वाळूचा
1.2 रंग
काळा, तपकिरी, रंगहीन, हिरवा, राखाडी, पांढरा
तपकिरी, तपकिरी - काळा, सोनेरी, हिरवा, गंज
1.3 देखभाल
कमी
कमी
1.4 टिकाऊपणा
टिकाऊ
टिकाऊ
1.4.1 पाणी प्रतिरोधक
81% Metamorphic Rocks खडक have it !
81% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.2 ओरखडे प्रतिरोधक
65% Metamorphic Rocks खडक have it !
65% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.3 डाग प्रतिरोधक
42% Metamorphic Rocks खडक have it !
42% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.4 वारा प्रतिरोधक
19% Metamorphic Rocks खडक have it !
19% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.5 ऍसिड प्रतिरोधक
15% Metamorphic Rocks खडक have it !
15% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.5 देखावा
खरबरीत आणि नीरस
नीरस आणि बँडेड
Let Others Know
×