होम
×

ADD
Compare

मेटमॉर्फिक खडक तुलना

होम

श्रेणी

देखभाल


जीवाश्मपोरॉसिटी


पारदर्शकता

अनुक्रम:


क्रमवारी:


फिल्टर
अनुक्रम
क्रमवारी
100+ तुलना सापडल्या !
खडक
दाब सहन करण्याची शक्ती
विशिष्ट उष्णता क्षमता

310.00 न्यूटन/मिमी 2
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.95 किलोज्यूल / किलो के
0.95 किलोज्यूल / किलो के

250.00 न्यूटन/मिमी 2
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
0.95 किलोज्यूल / किलो के

225.00 न्यूटन/मिमी 2
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.88 किलोज्यूल / किलो के
0.95 किलोज्यूल / किलो के

200.00 न्यूटन/मिमी 2
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
0.95 किलोज्यूल / किलो के

175.00 न्यूटन/मिमी 2
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.14 किलोज्यूल / किलो के
0.95 किलोज्यूल / किलो के

125.00 न्यूटन/मिमी 2
310.00 न्यूटन/मिमी 2
उपलब्ध नाही
0.95 किलोज्यूल / किलो के

115.00 न्यूटन/मिमी 2
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.75 किलोज्यूल / किलो के
0.95 किलोज्यूल / किलो के

115.00 न्यूटन/मिमी 2
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.88 किलोज्यूल / किलो के
0.95 किलोज्यूल / किलो के

60.00 न्यूटन/मिमी 2
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
0.95 किलोज्यूल / किलो के

30.00 न्यूटन/मिमी 2
310.00 न्यूटन/मिमी 2
0.76 किलोज्यूल / किलो के
0.95 किलोज्यूल / किलो के
          of 65          
    
Let Others Know
×