Nhà
×

secpentinit
secpentinit

ổ mũ sắt
ổ mũ sắtADD
Compare
X
secpentinit
X
ổ mũ sắt

secpentinit và ổ mũ sắt loại và sự kiện

1 Các loại
1.1 loại
jadeitite
ổ mũ sắt translocated và ổ mũ sắt rò rỉ
1.2 Tính năng, đặc điểm
tổ chức đá chì
clasts được mịn màng chạm, dễ dàng tách ra thành tấm mỏng
1.3 ý nghĩa khảo cổ học
1.3.1 di tích
đã sử dụng
chưa sử dụng
1.3.2 di tích nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
không áp dụng
1.3.3 điêu khắc
đã sử dụng
chưa sử dụng
1.3.4 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
không áp dụng
1.3.5 hình vẽ
đã sử dụng
đã sử dụng
1.3.6 bức tranh khắc đá
đã sử dụng
đã sử dụng
1.3.7 bức tượng nhỏ
đã sử dụng
chưa sử dụng
1.4 hóa thạch
vắng mặt
vắng mặt
Let Others Know
×