होम
×

शीस्ट
शीस्ट

मिगमटाइट
मिगमटाइटADD
Compare
X
शीस्ट
X
मिगमटाइट

शीस्ट आणि मिगमटाइट व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
शीस्ट एक रूपांतरित मध्यम ग्रेड चा खडक असून मध्यम ते मोठ्या पत्रक आकाराच्या रचनेमध्ये आढळतात.
मिगमटाइट विशेषत: दोन एकत्रित घटकांपासून बनलेला रूपांतरित ग्रॅनाईट खडक आहे.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अज्ञात
दक्षिण आल्प्स, फ्रान्स
1.2.2 शोधक
अज्ञात
जेकब सेडरहोलँ
1.3 व्युत्पत्ति
फ्रेंच schiste पासून, ग्रीक skhistos म्हणजे विभाजित
ग्रीक शब्द migma ज्याचा अर्थ होतो 'मिश्रण'
1.4 वर्ग
मेटमॉर्फिक खडक
मेटमॉर्फिक खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, मध्यम कडकपणा खडक
टिकाऊ खडक, मध्यम कडकपणा खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
लागू नाही
लागू नाही
1.6 अन्य श्रेणी
खडबडीत कणांचे खडक, सूक्ष्म कणांचे खडक, मध्यम काणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
खडबडीत कणांचे खडक, सूक्ष्म कणांचे खडक, मध्यम काणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×