होम
×

शीस्ट
शीस्ट

मिगमटाइट
मिगमटाइटADD
Compare
X
शीस्ट
X
मिगमटाइट

शीस्ट आणि मिगमटाइट प्रकार आणि तथ्ये

1 प्रकार
1.1 प्रकार
माइका शिस्ट्स, कल्क-सिलिकेट शिस्ट्स, ग्रॅफाइट शिस्ट्स, ब्लुएसचिस्त्स, व्हिटेसचिस्त्स, ग्रीन्स्चीस्त्स, हॉर्नब्लेंड शिस्ट, टॅल्क शिस्ट, क्लॉरिट शिस्ट, गारनेट शिस्ट, ग्लौकोफाने शिस्ट.
डाइयेटेक्साइस आणि मेटेटेक्साइस
1.2 वैशिष्ट्ये
सहज दोन पातळ पत्रांमधे विभाजित होतो, गुळगुळीत स्पर्श करण्यावर
साधारणपणे स्पर्शास खरबरित, सर्वात जुनी खडक
1.3 पुरातत्व महत्व
1.3.1 स्मारके
आता पर्यंत वापरले नाही
आता पर्यंत वापरले नाही
1.3.2 प्रसिद्ध स्मारक
लागू नाही
लागू नाही
1.3.3 शिल्पकला
आता पर्यंत वापरले नाही
आता पर्यंत वापरले नाही
1.3.4 प्रसिद्ध शिल्पे
लागू नाही
लागू नाही
1.3.5 पिकटोग्रफस
वापरले जाते
वापरले जाते
1.3.6 पेट्रोगल्यफस
वापरले जाते
वापरले जाते
1.3.7 फिगरीन्स
आता पर्यंत वापरले नाही
आता पर्यंत वापरले नाही
1.4 जीवाश्म
अनुपस्थित
अनुपस्थित
Let Others Know
×