होम
×

शीस्ट
शीस्ट

मिगमटाइट
मिगमटाइटADD
Compare
X
शीस्ट
X
मिगमटाइट

शीस्ट वि. मिगमटाइट पोत

1 पोत
1.1 पोत
फोलियेटेड, प्लॅटी
फोलियेटेड
1.2 रंग
काळा, निळा, तपकिरी, गडद तपकिरी, हिरवा, राखाडी, चांदी
काळा, निळसर - राखाडी, तपकिरी, तपकिरी - काळा, गडद हिरवट - राखाडी, गडद राखाडी ते काळा
1.3 देखभाल
कमी
अधिक
1.4 टिकाऊपणा
टिकाऊ
टिकाऊ
1.4.1 पाणी प्रतिरोधक
81% Metamorphic Rocks खडक have it !
81% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.2 ओरखडे प्रतिरोधक
65% Metamorphic Rocks खडक have it !
65% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.3 डाग प्रतिरोधक
42% Metamorphic Rocks खडक have it !
42% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.4 वारा प्रतिरोधक
19% Metamorphic Rocks खडक have it !
19% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.4.5 ऍसिड प्रतिरोधक
15% Metamorphic Rocks खडक have it !
15% Metamorphic Rocks खडक have it !
1.5 देखावा
स्तरीय आणि चमकदार
नीरस, नीरस आणि फॉईलटेड
Let Others Know
×