होम
×

सैंडस्टोन
सैंडस्टोन

टैफ्राइट
टैफ्राइटADD
Compare
X
सैंडस्टोन
X
टैफ्राइट

सैंडस्टोन वि. टैफ्राइट पोत

1 पोत
1.1 पोत
कॅलॅस्टिक, रवाळ, खरबरीत
अफनीतीक ते पॉरफ्यरितिक करण्यासाठी
1.2 रंग
फिकट तपकिरी, काळा, तपकिरी, रंगहीन, मलई, गडद तपकिरी, हिरवा, राखाडी, फिकट हिरवा, फिकट ते गडद राखाडी, गुलाबी, लाल, पांढरा, पिवळा
काळा, तपकिरी, रंगहीन, हिरवा, राखाडी, पांढरा
1.3 देखभाल
अधिक
कमी
1.4 टिकाऊपणा
टिकाऊ
टिकाऊ
1.4.1 पाणी प्रतिरोधक
59% Sedimentary Rocks खडक have it !
81% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.2 ओरखडे प्रतिरोधक
62% Sedimentary Rocks खडक have it !
86% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.3 डाग प्रतिरोधक
43% Sedimentary Rocks खडक have it !
66% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.4 वारा प्रतिरोधक
38% Sedimentary Rocks खडक have it !
49% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.5 ऍसिड प्रतिरोधक
22% Sedimentary Rocks खडक have it !
48% Igneous Rocks खडक have it !
1.5 देखावा
खरबरीत
पुटकासंबंधी
Let Others Know
×