होम
×

मडस्टोन
मडस्टोन
ADD
Compare

मडस्टोन व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
मडस्टोन एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म, राखाडी गाळापासून तयार झालेला खडक असून यामध्ये गाळ आणि मातीचा थर समान आहे परंतु लॅमिनेशन कमी आहे.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अज्ञात
1.2.2 शोधक
अज्ञात
1.3 व्युत्पत्ति
इंग्रजी माध्यमातून मड आणि स्टोन, जर्मन माध्यमातून मडडे आणि स्टेन्ज़
1.4 वर्ग
गाळजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, नरम खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
लागू नाही
1.6 अन्य श्रेणी
सूक्ष्म कणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×