होम
×

मडस्टोन
मडस्टोन
ADD
Compare

मडस्टोन पोत

1 पोत
1.1 पोत
कॅलॅस्टिक
1.2 रंग
काळा, निळा, तपकिरी, हिरवा, राखाडी, नारंगी, लाल, पांढरा, पिवळा
1.3 देखभाल
कमी
1.4 टिकाऊपणा
टिकाऊ
1.4.1 पाणी प्रतिरोधक
59% Sedimentary Rocks खडक have it !
1.4.2 ओरखडे प्रतिरोधक
62% Sedimentary Rocks खडक have it !
1.4.3 डाग प्रतिरोधक
43% Sedimentary Rocks खडक have it !
1.4.4 वारा प्रतिरोधक
38% Sedimentary Rocks खडक have it !
1.4.5 ऍसिड प्रतिरोधक
22% Sedimentary Rocks खडक have it !
1.5 देखावा
खरबरीत आणि नीरस
Let Others Know
×