Nhà
×

đá bùn
đá bùn
ADD
Compare

đá bùn định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
đá bùn là một, tối đá trầm tích hạt mịn màu xám, được hình thành từ bùn và đất sét và tương tự như đá phiến nhưng có laminations ít
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
không xác định
1.2.2 người khám phá
không xác định
1.3 ngữ nguyên học
từ bùn Anh và đá, từ mudde Đức thấp và stainaz
1.4 lớp học
đá trầm tích
1.4.1 sub-class
đá bền, đá mềm
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
không áp dụng
1.6 thể loại khác
đá hạt mịn, đá đục
Let Others Know
×