होम
×

मडस्टोन
मडस्टोन
ADD
Compare

मडस्टोन वापर

1 वापर
1.1 आर्किटेक्चर
1.1.1 आतील वापर
सजावटीच्या एकत्र, एण्टर्यवायस, जमीनच्या फरशा, गृह सजावट
1.1.2 बाहय वापर
इमारत दगड म्हणून, मूर्ती बनवण्यासाठी लागणारा दगड, मोकळा दगड, छप्पर टाइल्स
1.1.3 इतर आर्किटेक्चरल वापर
दडपण्यात
1.2 उद्योग
1.2.1 बांधकाम उद्योग
सिमेंट उत्पादन, बांधकाम एकत्रित, रोड एकत्रित साठी, नैसर्गिक सिमेंट निर्माण, तोफ उत्पादनात कच्चा माल
1.2.2 वैद्यकीय उद्योग
आता पर्यंत वापरले नाही
1.3 पुरातन वास्तू वापर
शिल्पकला, लहान फिगरीन्स
1.4 इतर वापर
1.4.1 व्यावसायिक वापर
कलाकृती निर्माण करिता, मातीची भांडी
Let Others Know
×