Nhà
×

Thạch anh quartzit
Thạch anh quartzit
ADD
Compare

Thạch anh quartzit định nghĩa

1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
đá thạch anh là một tảng đá không phiến biến chất hình thành bởi quá trình biến chất của đá sa thạch thạch anh tinh khiết
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
không xác định
1.2.2 người khám phá
không xác định
1.3 ngữ nguyên học
từ thạch anh + -ite
1.4 lớp học
đá biến chất
1.4.1 sub-class
đá bền, hard rock
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
không áp dụng
1.6 thể loại khác
đá hạt trung bình, đá đục
Let Others Know
×