Nhà
×

ryolit
ryolit

icelandite
icelanditeADD
Compare
X
ryolit
X
icelandite

ryolit và icelandite loại và sự kiện

Add ⊕
1 Các loại
1.1 loại
đá bọt, đá obsidian, đá perlite, đá porphyr.
Không có sẵn
1.2 Tính năng, đặc điểm
có tính axit trong tự nhiên, có sẵn trong nhiều màu sắc
thường thô chạm, Hàm lượng silica cao, là một trong những tảng đá lâu đời nhất
1.3 ý nghĩa khảo cổ học
1.3.1 di tích
chưa sử dụng
chưa sử dụng
1.3.2 di tích nổi tiếng
không áp dụng
không áp dụng
1.3.3 điêu khắc
chưa sử dụng
đã sử dụng
1.3.4 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng
không áp dụng
dữ liệu không có sẵn
1.3.5 hình vẽ
không được sử dụng
không được sử dụng
1.3.6 bức tranh khắc đá
không được sử dụng
không được sử dụng
1.3.7 bức tượng nhỏ
chưa sử dụng
đã sử dụng
1.4 hóa thạch
vắng mặt
vắng mặt
Let Others Know
×