Nhà
×

ryolit
ryolit

icelandite
icelanditeADD
Compare
X
ryolit
X
icelandite

ryolit và icelandite định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
ryolit là một loại đá lửa hạt mịn là giàu silica
icelandite thuộc về núi lửa đá lửa mà rất giàu chất sắt và thuộc về andesit đá
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
Bắc Mỹ
Iceland
1.2.2 người khám phá
ferdinand von Richthofen
ian se carmichael
1.3 ngữ nguyên học
từ rhyolit Đức, từ rhuax greek dòng dung nham + đá lithos
từ nơi xuất xứ của nó gần núi lửa Kainozoi gần þingmúli mục sư trong iceland đông
1.4 lớp học
đá lửa
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, hard rock
đá bền, hard rock
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
núi lửa
núi lửa
1.6 thể loại khác
đá hạt thô, đá đục
đá hạt mịn, đá đục
Let Others Know
×