Nhà
×

granodiorit
granodiorit
ADD
Compare

granodiorit định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
granodiorit là một loại đá mácma xâm nhập hạt thô có chứa thạch anh và plagiocla, và trong đó có thành phần ở giữa đá granit và diorit
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
không xác định
1.2.2 người khám phá
không xác định
1.3 ngữ nguyên học
từ đá granite + diorit
1.4 lớp học
đá lửa
1.4.1 sub-class
đá bền, đá có độ cứng trung bình
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
thuộc về giàu có
1.6 thể loại khác
đá hạt thô, đá hạt trung bình, đá đục
Let Others Know
×