Nhà
×

granodiorit
granodiorit
ADD
Compare

granodiorit kết cấu

Add ⊕
1 Kết cấu
1.1 kết cấu
dạng hạt, phaneritic
1.2 màu
đen, màu xám, trái cam, Hồng, trắng
1.3 bảo trì
hơn
1.4 Độ bền
bền chặt
1.4.1 Chống nước
81% Igneous Rocks đá have it !
1.4.2 khả năng chống xước
86% Igneous Rocks đá have it !
1.4.3 chống biến màu
66% Igneous Rocks đá have it !
1.4.4 chống gió
49% Igneous Rocks đá have it !
1.4.5 axit kháng
48% Igneous Rocks đá have it !
1.5 xuất hiện
có mạch hoặc sỏi
Let Others Know
×