होम
×

रियोलाइट
रियोलाइट

आइसलैंडाइट
आइसलैंडाइटADD
Compare
X
रियोलाइट
X
आइसलैंडाइट

रियोलाइट आणि आइसलैंडाइट व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
रियोलाइट एक सिलिकायुक्त सूक्ष्मातिसूक्ष्म अग्नीजन्य खडक आहे.
आइसलैंडाइट हा ज्वालामुखीय अग्निजन्य दगड आहे. आणि त्यामध्ये लोह सापडते.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
उत्तर अमेरीका
आइसलँड
1.2.2 शोधक
फर्डिनॅंड वॉन रिक्तॉफेन
ईयन एस. ई. कारमाइकल
1.3 व्युत्पत्ति
जर्मन भाषेतून Rhyolit आणि ग्रीक मधून rhuax lava stream + lithos stone
ईस्ट आइस्लॅंड च्या सेनोझोईक ज्वालामुखी जवळून
1.4 वर्ग
अग्नीजन्य खडक
अग्नीजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, कडक खडक
टिकाऊ खडक, कडक खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
ज्वालामुखीचा
ज्वालामुखीचा
1.6 अन्य श्रेणी
खडबडीत कणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
सूक्ष्म कणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×