होम
×

नोवाक्यूलाइट
नोवाक्यूलाइट

शोंकिनाइट
शोंकिनाइटADD
Compare
X
नोवाक्यूलाइट
X
शोंकिनाइट

नोवाक्यूलाइट वि. शोंकिनाइट पोत

1 पोत
1.1 पोत
बँडेड, काचेसारखा, खरबरीत, काचेचा
अर्ती
1.2 रंग
काळा, तपकिरी, हिरवा, राखाडी, लाल, पांढरा
तपकिरी, ठोसा, मलई, हिरवा, राखाडी, गुलाबी, पांढरा
1.3 देखभाल
कमी
कमी
1.4 टिकाऊपणा
टिकाऊ
टिकाऊ
1.4.1 पाणी प्रतिरोधक
59% Sedimentary Rocks खडक have it !
81% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.2 ओरखडे प्रतिरोधक
62% Sedimentary Rocks खडक have it !
86% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.3 डाग प्रतिरोधक
43% Sedimentary Rocks खडक have it !
66% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.4 वारा प्रतिरोधक
38% Sedimentary Rocks खडक have it !
49% Igneous Rocks खडक have it !
1.4.5 ऍसिड प्रतिरोधक
22% Sedimentary Rocks खडक have it !
48% Igneous Rocks खडक have it !
1.5 देखावा
काचेसारखा किंवा मोत्यासारखा
बँडेड आणि फॉईलटेड
Let Others Know
×