होम
×

ADD
Compare

खडकांबद्दल माहिती

होम

श्रेणी

देखभाल


जीवाश्मपोरॉसिटी


पारदर्शकता

अनुक्रम:


क्रमवारी:


फिल्टर
अनुक्रम
क्रमवारी
100+ तुलना सापडल्या !
खडक
दाब सहन करण्याची शक्ती
विशिष्ट उष्णता क्षमता

450.00 न्यूटन/मिमी 2
450.00 न्यूटन/मिमी 2
0.74 किलोज्यूल / किलो के
0.74 किलोज्यूल / किलो के

450.00 न्यूटन/मिमी 2
450.00 न्यूटन/मिमी 2
0.74 किलोज्यूल / किलो के
0.74 किलोज्यूल / किलो के

310.00 न्यूटन/मिमी 2
450.00 न्यूटन/मिमी 2
0.95 किलोज्यूल / किलो के
0.74 किलोज्यूल / किलो के

290.00 न्यूटन/मिमी 2
450.00 न्यूटन/मिमी 2
0.95 किलोज्यूल / किलो के
0.74 किलोज्यूल / किलो के

230.00 न्यूटन/मिमी 2
450.00 न्यूटन/मिमी 2
3.20 किलोज्यूल / किलो के
0.74 किलोज्यूल / किलो के

225.00 न्यूटन/मिमी 2
450.00 न्यूटन/मिमी 2
उपलब्ध नाही
0.74 किलोज्यूल / किलो के

200.00 न्यूटन/मिमी 2
450.00 न्यूटन/मिमी 2
0.92 किलोज्यूल / किलो के
0.74 किलोज्यूल / किलो के

175.00 न्यूटन/मिमी 2
450.00 न्यूटन/मिमी 2
0.14 किलोज्यूल / किलो के
0.74 किलोज्यूल / किलो के

175.00 न्यूटन/मिमी 2
450.00 न्यूटन/मिमी 2
0.79 किलोज्यूल / किलो के
0.74 किलोज्यूल / किलो के

175.00 न्यूटन/मिमी 2
450.00 न्यूटन/मिमी 2
0.79 किलोज्यूल / किलो के
0.74 किलोज्यूल / किलो के
          of 245          
    
Let Others Know
×