होम
×

नोवाक्यूलाइट
नोवाक्यूलाइट
ADD
Compare

नोवाक्यूलाइट व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
नोवाक्यूलाइट एक दाट, हार्ड, सूक्ष्मातिसूक्ष्म, ताठा असलेला रूपांतरित खडक आहे.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अज्ञात
1.2.2 शोधक
अज्ञात
1.3 व्युत्पत्ति
लॅटिन शब्द नोवकुला पासून
1.4 वर्ग
गाळजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, कडक खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
लागू नाही
1.6 अन्य श्रेणी
सूक्ष्म कणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×