होम
×

मार्ल
मार्ल
ADD
Compare

मार्ल व्याख्या

Add ⊕
1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
मार्ल खडक हा गाळजन्य असून सुपीकपणा वाढवण्यासाठी उपयुक्त अशी विशेष प्रकारची माती यामध्ये आढळते.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अज्ञात
1.2.2 शोधक
अज्ञात
1.3 व्युत्पत्ति
पुरातन फ्रेंच भाषेतून
1.4 वर्ग
गाळजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, नरम खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
लागू नाही
1.6 अन्य श्रेणी
सूक्ष्म कणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×