Nhà
×

bón đất sét lộn vôi vào đất xấu
bón đất sét lộn vôi vào đất xấu
ADD
Compare

bón đất sét lộn vôi vào đất xấu định nghĩa

1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
macnơ là một loại đá trầm tích bở rời gồm đất sét và vôi
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
không xác định
1.2.2 người khám phá
không xác định
1.3 ngữ nguyên học
từ Marle Pháp cũ, từ cuối marglia Latin
1.4 lớp học
đá trầm tích
1.4.1 sub-class
đá bền, đá mềm
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
không áp dụng
1.6 thể loại khác
đá hạt mịn, đá đục
Let Others Know
×