होम
×

अर्कोसे
अर्कोसे
ADD
Compare

अर्कोसे व्याख्या

1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
आरकोज खडकामध्ये २५% फेल्डस्पार असते आणि तो गाळजन्य खडक आहे.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
फ्रान्स
1.2.2 शोधक
आलेक्सांडर ब्रोंगनियर्त
1.3 व्युत्पत्ति
फ्रेंच भूवैज्ञानिक अलेक्झांडर Brongniart द्वारे वापरले
1.4 वर्ग
गाळजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, कडक खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
लागू नाही
1.6 अन्य श्रेणी
खडबडीत कणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×