होम
×

कोल्
कोल्
ADD
Compare

कोल् प्रकार आणि तथ्ये

Add ⊕
1 प्रकार
1.1 प्रकार
पीट, लिग्नाइट, उप-बिट्यूमिनस कोळसा, बिट्यूमिनस कोळसा, एन्थ्रेसाइट, ग्रॅफाइट
1.2 वैशिष्ट्ये
उष्णता आणि विद्युत निर्मितीस मदत करते, जीवाश्म इंधन म्हणून वापरले जाते
1.3 पुरातत्व महत्व
1.3.1 स्मारके
आता पर्यंत वापरले नाही
1.3.2 प्रसिद्ध स्मारक
लागू नाही
1.3.3 शिल्पकला
आता पर्यंत वापरले नाही
1.3.4 प्रसिद्ध शिल्पे
लागू नाही
1.3.5 पिकटोग्रफस
न वापरलेले
1.3.6 पेट्रोगल्यफस
न वापरलेले
1.3.7 फिगरीन्स
आता पर्यंत वापरले नाही
1.4 जीवाश्म
उपस्थित
Let Others Know
×