होम
×

कोल्
कोल्
ADD
Compare

कोल् व्याख्या

Add ⊕
1 व्याख्या
1.1 व्याख्या
कोल एक ज्वालाग्राही काळा गाळाजण्य खडक असून तो कोल बेड्स च्या थरामध्ये आढळला जातो.
1.2 इतिहास
1.2.1 उगम
अमेरिका
1.2.2 शोधक
जॉन पीटर सल्ले
1.3 व्युत्पत्ति
जुन्या इंग्रजी शब्द कोल यापासून
1.4 वर्ग
गाळजन्य खडक
1.4.1 उप-वर्ग
टिकाऊ खडक, नरम खडक
1.5 कुटुंब
1.5.1 गट
लागू नाही
1.6 अन्य श्रेणी
खडबडीत कणांचे खडक, सूक्ष्म कणांचे खडक, मध्यम काणांचे खडक, अपारदर्शक खडक
Let Others Know
×