Nhà
×

đá phiến silic
đá phiến silic
ADD
Compare

đá phiến silic loại và sự kiện

1 Các loại
1.1 loại
đá lửa, jasper, radiolarite, đá phiến silic thông thường, chalcedony, mã não, mã não, opal, Magadi loại đá phiến silic, PORCELANITE, thiêu kết silic
1.2 Tính năng, đặc điểm
clasts được mịn màng chạm, dễ dàng tách ra thành tấm mỏng, có sức đề kháng cao cấu trúc chống xói lở và khí hậu
1.3 ý nghĩa khảo cổ học
1.3.1 di tích
đã sử dụng
1.3.2 di tích nổi tiếng
dữ liệu không có sẵn
1.3.3 điêu khắc
chưa sử dụng
1.3.4 tác phẩm điêu khắc nổi tiếng
không áp dụng
1.3.5 hình vẽ
không được sử dụng
1.3.6 bức tranh khắc đá
không được sử dụng
1.3.7 bức tượng nhỏ
chưa sử dụng
1.4 hóa thạch
hiện tại
Let Others Know
×