Nhà
×

đá phiến silic
đá phiến silic
ADD
Compare

đá phiến silic định nghĩa

1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
silic là một khó khăn, đen tối, mờ đục đá trầm tích gồm silica với một kết cấu hạt mịn vô định hình
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
không xác định
1.2.2 người khám phá
không xác định
1.3 ngữ nguyên học
từ thạch anh đá lửa giống như, 1670s, không rõ origin- một thuật ngữ địa phương, trong đó đã được đưa vào sử dụng địa chất
1.4 lớp học
đá trầm tích
1.4.1 sub-class
đá bền, hard rock
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
không áp dụng
1.6 thể loại khác
đá hạt mịn, đá đục
Let Others Know
×