Nhà
×

phiến lục
phiến lục

talc cacbonat
talc cacbonatADD
Compare
X
phiến lục
X
talc cacbonat

phiến lục và talc cacbonat định nghĩa

1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
phiến lục là một loại đá biến chất mà nói chung là màu xanh trong màu sắc và được hình thành dưới điều kiện áp suất cao và nhiệt độ thấp
talc cacbonat là gì, nhưng một dãy đá hoặc một thành phần khoáng chất được tìm thấy trong các đá siêu mafic biến chất.
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
Hoa Kỳ
Trung Quốc, Mỹ, Trung Đông
1.2.2 người khám phá
edgar bailey
không xác định
1.3 ngữ nguyên học
từ schiste Pháp, skhistos greek tức là chia
từ thời trung cổ latin, talc
1.4 lớp học
đá biến chất
đá biến chất
1.4.1 sub-class
đá bền, đá có độ cứng trung bình
đá bền, đá mềm
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
không áp dụng
không áp dụng
1.6 thể loại khác
đá hạt mịn, đá hạt trung bình, đá đục
đá hạt mịn, đá đục
Let Others Know
×