Nhà
×

phiến lục
phiến lục

talc cacbonat
talc cacbonatADD
Compare
X
phiến lục
X
talc cacbonat

phiến lục vs talc cacbonat kết cấu

1 Kết cấu
1.1 kết cấu
phiến
rất mềm mại
1.2 màu
màu xanh da trời, xanh - xám, màu tím, sắc thái của màu xanh
không màu, màu xám, trắng
1.3 bảo trì
ít hơn
ít hơn
1.4 Độ bền
bền chặt
bền chặt
1.4.1 Chống nước
81% Igneous Rocks đá have it !
81% Metamorphic Rocks đá have it !
1.4.2 khả năng chống xước
86% Igneous Rocks đá have it !
65% Metamorphic Rocks đá have it !
1.4.3 chống biến màu
66% Igneous Rocks đá have it !
42% Metamorphic Rocks đá have it !
1.4.4 chống gió
49% Igneous Rocks đá have it !
19% Metamorphic Rocks đá have it !
1.4.5 axit kháng
48% Igneous Rocks đá have it !
15% Metamorphic Rocks đá have it !
1.5 xuất hiện
ngu si đần độn và dải
mềm mại
Let Others Know
×