Nhà
×

phiến lục
phiến lục
ADD
Compare

phiến lục định nghĩa

Add ⊕
1 Định nghĩa
1.1 Định nghĩa
phiến lục là một loại đá biến chất mà nói chung là màu xanh trong màu sắc và được hình thành dưới điều kiện áp suất cao và nhiệt độ thấp
1.2 lịch sử
1.2.1 gốc
Hoa Kỳ
1.2.2 người khám phá
edgar bailey
1.3 ngữ nguyên học
từ schiste Pháp, skhistos greek tức là chia
1.4 lớp học
đá biến chất
1.4.1 sub-class
đá bền, đá có độ cứng trung bình
1.5 gia đình
1.5.1 nhóm
không áp dụng
1.6 thể loại khác
đá hạt mịn, đá hạt trung bình, đá đục
Let Others Know
×