Nhà
×

phiến lục
phiến lục

talc cacbonat
talc cacbonatADD
Compare
X
phiến lục
X
talc cacbonat

phiến lục và talc cacbonat sử dụng

1 Sử dụng
1.1 kiến trúc
1.1.1 sử dụng nội thất
gạch lát sàn, sàn, nhà, Khách sạn, bếp
uẩn trang trí, trang trí nội thất
1.1.2 sử dụng bên ngoài
trang trí sân vườn, tòa nhà văn phòng
trang trí sân vườn
1.1.3 sử dụng kiến ​​trúc khác
chưa sử dụng
phấn
1.2 ngành công nghiệp
1.2.1 ngành công nghiệp xây dựng
như đá kích thước, đá cuội, đường sắt theo dõi ballast, roadstone
nguồn canxi
1.2.2 ngành y tế
chưa sử dụng
thực hiện như là một bổ sung canxi hoặc magiê
1.3 sử dụng thời cổ đại
hiện vật, di tích, điêu khắc
hiện vật, đồ kim hoàn, di tích, điêu khắc, bức tượng nhỏ
1.4 sử dụng khác
1.4.1 sử dụng thương mại
đánh dấu nghĩa trang, viên kỷ niệm, tạo ra tác phẩm nghệ thuật, quăn, bia mộ
sản xuất bột em bé
Let Others Know
×